สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
ชื่อ
นายกสัตวแพทยสภาและคณะอนุกรรมการด้านต่างประเทศร่วมประชุมกับรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สัตวแพทยสภาแห่งประเทศไทยได้รับเชิญร่วมสัมมนาด้านการศึกษาและสภาวิชาสัตวแพทย์ในภูมิภาคเอเซียโดยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
สัตวแพทยสภา เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง Livestock stakeholder handling antibiotic with care ที่ Pullman King Power Bangkok
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ (เช้า-บ่าย) ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ (เช้า-บ่าย) ห้องเตียง ตันสงวนชั้น ๓
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ (เช้า-บ่าย) ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ (เช้า-บ่าย)ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ (เช้า-บ่าย) ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑( ภาคบ่าย)ห้องเตียง ตันสงวน ชั้น ๓ (ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live)
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑( ภาคบ่าย) ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑( ภาคเช้า) ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑( ภาคเช้า) ห้องทองฑีฆายุ ชั้น๔
ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ 9/2561
ประชุมรับฟังความคิดเห็นและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยอาหารสัตว์ที่ผสมยา
ภาพกิจกรรมนายกสัตวแพทยสภาและอุปนายกที่ 1 เข้าพบ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อหารือด้านกิจการต่างประเทศ
กิจกรรมสัมมนาเรื่องมุ่งมั่นรวมใจสินค้าปศุสัตว์ไทยปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะ
ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น
ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการ “สานความร่วมมือในการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”
ภาพบรรยากาศพิธีตั้งศาล ที่สัตวแพทยสภา
ภาพกิจกรรม Veterinary Council of Thailand (VCT) Pakistan Veterinary Medical council (PVMC)