สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
ชื่อ
มาตรการในการป้องกันการติดเชื้อจากโรค COVID 19 สัตวแพทยสภา
ภาพกิจกรรมมอบเงินสนับสนุนแก่สัตวแพทยสภาเป็นจำนวนเงิน 15.5 ล้านบาท
ภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษา MERCK ANIMAL HEALTH/ VETERINARY COUNCIL OF THAILAND VETERINARY STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM
ภาพกิจกรรม the 3rd Workshop on OIE-VSB Twinning Program, VCT-AVBC on Accreditation Standards II, 24-26 กุมภาพันธ์ 2563
ภาพกิจกรรมมอบกระเช้า อวยพรปีใหม่ นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง
ภาพกิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการ Life Begins wiht GHB ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)
ภาพกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ"เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อยาสัตว์บางชนิดถูกยกระดับเป็น ยาควบคุมพิเศษ"
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ทุกห้อง
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ชั้น ๑
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ห้องชัยอัศวรักษ์และห้องเตียง ตันสงวน ชั้น ๓
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ชั้น ๔
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ชั้น ๑
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (บ่าย) ห้องชัยอัศวรักษ์และห้องเตียง ตันสงวน ชั้น ๓
ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ (เช้า-บ่าย) ห้องทองฑีฆายุ ชั้น ๔
ภาพสัตวแพทยสภาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง สัตวแพทย์จาก asean และ ASVB ร่องเรือ White orchid Dinner cruise แม่น้ำเจ้าพระยา Asia tique ถึงโรงพยาบาลศิริราช
ภาพกิจกรรมการประชุมและนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของ AVSBN ใน 27th ASWGL ร่วมกับผู้แทนของกรมปศุสัตว์
ภาพกิจกรรมเสวนาCE ฟ้าหม่นคนอาวุโส"
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี2562
คณะผู้บริหารสัตวแพทยสภา เลี้ยงสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย
Dr.Hisao Kurazono,Vice President for Intrnational Affairs,Dean VetNorth Japan เข้าเยี่ยมสัตวแพทสภา