สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2564
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาของศ.ศ.สพ. ครั้งที่ 29 เรื่อง Covid-19 Update & Vet in law
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 28 เรื่อง Refreshing for Small Animal Practitioner 2021
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา ครั้งที่ 27 เรื่อง Small animal diagnostic imaging - Made easy series
งานสัมมนาออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี จาก บริษัท VNU Exhibition
อนุมัติการเลื่อนจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2564 และเห็นชอบขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสองที่จะหมดอายุ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2564-มิถุนายน 2564
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Online เรื่อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางการแพทย์ เพื่อให้ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยลดความขัดแย้ง และข้อพิพาทที่อาจนำไปสู่การฟ้องร้อง
ขอเชิญลงทะเบียนกิจกรรมแบบทดสอบทดสอบออนไลน์ (e-Learning 2564ครั้งที่ 1)
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 26 EXOTIC PET 102
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 25 เรื่อง Rational antibiotic therapy: What works, When, Where, and Why ?