สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๔๐/๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๖ / ๒๕๖๒ เรื่อง วันหยุดตามประเพณี ประจำปี ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม)
Survey to profile membership of the FAO Animal Feed and Nutrition Network
ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
คำขอสมัครสอบเพื่ออนุมติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี 2563
กำหนดการรับสมัครผู้สอบเพื่ออนุมัติบัตรประจำปี พ.ศ. 2563
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 17 เรื่อง Updates on Small Animal Emergency Medicine: How to Succeed in critical hours”
Carryover in feed and transfer from feed to food of unavoidable and unintended residues of approved veterinary drugs - Report of the Joint FAO/WHO expert meeting – 8–10 January 2019, FAO headquarters, Rome, Italy
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง การปฏิบัติงานในวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 16 เรื่อง How to help Diabetic dogs and cats live longer