สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๓ / ๒๕๖๓ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 20 เรื่อง "สภาสีฟ้าหม่นของคนอาวุโส"
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๒ / ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
The 3rd Workshop on OIE Twinning Project VCT-AVBC
WVPAC2019 DIGEST And Annual Meeting of Thai Poultry Veterinary Association
ไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคสำคัญในสัตว์
โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี 2563
ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาต ขึ้นทะเบียนฯสัตวแพทยสภา และขึั้นตอนอื่นๆ
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๑ / ๒๕๖๓ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำสื่อวีดีทัศน์นำเสนอเกี่ยวกับสัตวแพทยสภา (TOR) การจ้างผลิตวีดีทัศน์ VIDEO PRESENTATION
งานประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUVC 2020 Veterinary Conference)