สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ที่ ๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งผู้รั้งตำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย
ขอเชิญเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการจัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนในสุกร ครั้งที่ 2
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๒ / ๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานผู้กระทำผิดและงานนิติกร
ความเห็นสมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทยต่อร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.....
​กฎระเบียบวัตถุออกฤทธิ์ออกใหม่เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (เกี่ยวกับการครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2,3,4)
Survey on the use of medicated feed and antibiotics used for growth promotion, and on the legislation regulating them
A long-awaited and shaky shrimp supply recovery
WSAVA Bulletin September 2018: Clinical tips, WSAVA Support for Healthy Breeding Paper and Meet AVEACA
FAO Feed Safety Newsletter No 5 - 11 September 2018 (update)
FAO Feed Safety Newsletter No 5 - 6 September 2018