สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
Se amplía la fecha de call for papers para el Congreso Mundial de Veterinaria
เรื่อง: EU pork production, pig slaughterings slightly down in August
เรื่อง: FAO Feed Safety Newsletter - Webinar/Seminar follow-up - November 2018
เรื่อง: FAO Feed Safety - Call for data - November 2018
เรื่อง: WSAVA Bulletin November 2018: Clinical tips, Record-Breaking Attendance for WSAVA World Congress and meet MoSAVA
เรื่อง: Reminder Call for Stakeholders DEADLINE 15 November 2018 - Calls for stakeholders and data on carry-over from feed to food of unavoidable and unintended residues of approved veterinary drugs
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๕ / ๒๕๖๑ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ )
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๔ /๒๕๖๑ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสายงานวิชาชีพ(บริษัทและฟาร์ม/คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์/ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ)
REMINDER: Medicated feed - an overview of regulations in the major animal source food markets of the world - Feed Safety Multi-stakeholder Partnership SEMINAR/WEBINAR SERIES: 5 Nov 2018 // 13:30 - 15:00
The world beef trade takes a breather