สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
แสดง # 
Happy New Year 2562
China buys 2.4 million tonnes of tariff-free US soybeans overnight, with more large purchases to come
CIHEAM Course on antimicrobial resistance
ใบคำขอสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร ประจำปี 2562
WSAVA Bulletin December 2018: Help us celebrate 60 years of the WSAVA, Share your views on wellbeing and Meet PVSPF
Call for data on carry-over from feed to food of unavoidable and unintended residues of approved veterinary drugs
Russian beef gradually pushes out its foreign competition
ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2562
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๓๑ /๒๕๖๑ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ บริหารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสายงานวิชาชีพ(บริษัทและฟาร์ม/คลินิกและโรงพยาบาลสัตว์/ภาคราชการและรัฐวิส
Join us at the 2nd Annual North American Animal Microbiome Congress