สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
The rain and the damage done: Estimating the impact of America's flood-drenched corn fields
ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.การสัตวแพทย์ฯ
ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งออกสุกรไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ.2562
Bullish corn, a Latin bumper crop and short funds? Behold the state of world corn markets
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๐ / ๒๕๖๒ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑
SpoutINFO Newsletter
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๙ / ๒๕๖๒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 12 Current concepts in neurology
Roughly estimating Myanmar's dynamic but murky feed and livestock market
13th International Feed Regulators Meeting (IFRM), 27-28 January 2020, Atlanta, USA