สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
World beef's slow growth and rapid transformation
It's not just African Swine Fever! How ten years of setbacks derailed China's feed and livestock boom
เชิญชวนประชาชนพาสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวมาทำหมัน
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 13 เรื่อง "ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว Ep.3"
Release for public review: Guidelines for quantitative biodiversity assessments in the livestock sector - Environmental performance of feed additives in livestock supply chains
WSAVA Clinical Resources and News Update - August 5th, 2019
แจ้งสมาชิกผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิก RFID
ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562
แนะนำข้อมูลการกรอกระบบโปรแกรมแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ )