สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
เชิญชวนประชาชนพาสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวมาทำหมัน
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 13 เรื่อง "ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว Ep.3"
Release for public review: Guidelines for quantitative biodiversity assessments in the livestock sector - Environmental performance of feed additives in livestock supply chains
WSAVA Clinical Resources and News Update - August 5th, 2019
แจ้งสมาชิกผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรสมาชิก RFID
ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2562
แนะนำข้อมูลการกรอกระบบโปรแกรมแจ้งครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีทางการแพทย์
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒๗ / ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑ )
"Officially" an Exporter? Flat output, rapid import growth and China's changing role in the world seafood trade
Access a wealth of untapped research in Japan