สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
แถลงมาตรการการรับมือกับโควิด-19 ในส่วนของผลกระทบต่อสัตว์
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ที่ผสมยาจำนวน 5 ฉบับ
ขอความร่วมมือประชาชนในการตอบแบบสอบถามเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๒๐ / ๒๕๖๓ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภาด้วยวิธีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานสภาวิศวกรงดการให้บริการสมาชิกหน้าเค้าเตอร์
การใช้ประโยชน์จากตำรายาแผนไทยของชาติหรือตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ
การแจ้งและการขออนุญาตให้นักศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๑๙ / ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19
ประกาศเลื่อนการสอบประเมินฯ ประจำปี 2563
แจ้งสมาชิกงดมาติดต่อที่สำนักงานสัตวแพทยสภา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2563