สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ประกาศสัตวแพทยสภาที่ ๓๔ / ๒๕๖๒ เรื่อง การปฏิบัติงานในวันที่ ๔-๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่ 16 เรื่อง How to help Diabetic dogs and cats live longer
The International Cooperation for Convergence of Technical Requirements for the Assessment of Feed Ingredients (ICCF)...
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน มกราคม 2563
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน ธันวาคม 2562
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน พฤศจิกายน 2562
รายชื่อสมาชิกที่หมดอายุเดือน ตุลาคม 2562
เรื่อง: Save the date: CFS 46 Side Event "Antimicrobial resistance: Everyone's concern, from farm to forks" - 17 October 2019, 18 hours, Iran Room
WSAVA Bulletin October 2nd, 2019
ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานสัมมนาครั้งที่15 เรื่อง Diagnostic Imaging Techniques in Veterinary Practice