สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   
Display # 
ระกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ ปฏิบัติงานให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์
TOR ระบบจัดเก็บและคลังข้อสอบของศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ เพื่อปรับเข้าสู่การจัดสอบแบบ Computer-based
คุณก็สามารถเป็น 1 ในผู้ที่จะเข้ามาตอบคำถามเหล่านี้ได้ ด้วยการสมัครเป็นกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี2564-2567 "สัตวแพทยสภาต้องการคุณ" เปิดรับถึงวันศุกร์นี้เท่านั้น
ประกาศสัตวแพทยสภา ที่ ๒ / ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสัตวแพทยสภา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมระบบคลังข้อมูลทางการค้าของไทยผ่านระบบการประชุมทางไกล
ท่านที่ได้ส่งใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ สัตวแพทยสภา วาระปี พ.ศ. 2564-2567 ทางอีเมล์ และไม่ได้รับการตอบกลับ จากคณะอนุกรรมการเลือกตั้ง ขอให้โทรศัพท์สอบถามไปยัง สัตวแพทยสภา
วันที่ 4 ของการเปิดรับสมัครกรรมการสัตวแพทยสภา โอกาสที่คุณจะเข้ามาแก้ปัญหา ตอบคำถามให้แก่สมาชิก และเป็นผู้นำพาสภาวิชาชีพของพวกเราเจริญก้าวหน้ามาถึงแล้ว อย่าช้า ! (เปิดรับจนถึงวันศุกร์ที่ 22 มกราคมนี้)
อย่าลืมแก้ไขข้อมูล E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านให้เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้พลาดการใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการสัตวแพทยสภา วาระปี 2564-2567 ผ่านระบบ E-Voting นะคะ
คู่มือเวชปฏิบัติ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558