สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพสัตวแพทยสภาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง สัตวแพทย์จาก asean และ ASVB ร่องเรือ White orchid Dinner cruise แม่น้ำเจ้าพระยา Asia tique ถึงโรงพยาบาลศิริราช