สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

 

กรมปศุสัตว์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดคลิปการประกอบอาหาร โดยเชิญชวนผู้รักการทำอาหาร หรือผู้สนใจส่งคลิปการประกอบอาหาร เน้นไอเดียการนำเสนอที่น่าสนใจและสร้างสรรค์เมนูแปลกใหม่ ตัดต่อนำเสนอภายในเวลา 3-5 นาที ไม่จำกัดเทคนิค หรืออุปกรณ์ในการถ่ายทำ โดยต้องมีวัตถุดิบหลัก คือ
“เนื้อ นม ไข่”

         โดยกิจกรรมการประกวดคลิปการประกอบอาหาร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ภายใต้“งานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ ประจำปี 2562” (Thailand Livestock Expo 2019) ภายใต้แนวคิด “เปิดบ้านปศุสัตว์ คัดสรรสิ่งดี
77 ปี เพื่อคนไทย” ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ ผ่าน Social Media (Facebook) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานให้ประชาชนได้เป็นที่ทราบเพิ่มมากขึ้น และเพื่อให้
ประชาชนมีช่องทางในการร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของกรมปศุสัตว์ได้อย่างทั่วถึง 

 

 

คณะทำงานมหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติ 2562 
กรมปศุสัตว์