สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมการประชุมและนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของ AVSBN ใน 27th ASWGL ร่วมกับผู้แทนของกรมปศุสัตว์

ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต ประธานคณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศ สัตวแพทยสภาฯ และประธานเครือข่ายสภาวิชาชีพสัตวแพทย์อาเซียน เข้าร่วมประชุม และนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของ AVSBN ใน 27th ASWGL ร่วมกับผู้แทนของกรมปศุสัตว์ วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย