สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

Dr.Hisao Kurazono,Vice President for Intrnational Affairs,Dean VetNorth Japan เข้าเยี่ยมสัตวแพทสภา

             เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 Dr.Hisao Kurazono,Vice President for Intrnational Affairs,Dean VetNorth Japan เข้าเยี่ยมสัตวแพทสภา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ โดยมี ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต รศ.น.สพ.ดร.จตุพร กระจายศรี น.สพ.จีระ สรนุวัตร ให้การต้อนรับ