สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมประชุมใหญ่สัตวแพทยสภาและสัตวแพทยสภาวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑( ภาคเช้า) ห้องชัยอัศวรักษ์ ชั้น ๓

ผู้ดำเนินรายการ: นายสัตวแพทย์สุเมธ ทรัพย์ชูกุล และ นายสัตวแพทย์จีระ  สรนุวัตร

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. : การสัมมนาหัวข้อเรื่อง “เกาะกระแสสังคมความเข้าใจผิดกับวิชาชีพการสัตวแพทย์

โดย น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล (รองโฆษก กรมปศุสัตว์)