สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมนายกสัตวแพทยสภาและอุปนายกที่ 1 เข้าพบ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อหารือด้านกิจการต่างประเทศ

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 นายกสัตวแพทยสภา และ อุปนายกที่ 1 เข้าพบ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อหารือด้านกิจการต่างประเทศ ของสัตวแพทยสภา เพื่อขอความร่วมมือ ในการสนับสนุน จากกรมปศุสัตว์ ด้านกิจการต่างประเทศ