สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพบรรยากาศโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง หลักสูตรระยะสั้น

 ประจำปี ๒๕๖๑   ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ  ชั้น ๔  ตึกสำนักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ ๖๘/๘  หมู่ ๑ ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 

นายกสัตวแพทยสภา โดย ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง  

จุดลงทะเบียน หน้าห้องประชุมทองฑีฆายุ ชั้น4

 

                                                                                                                                        ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ 11 มิ.ย. 61