สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพบรรยากาศพิธีตั้งศาล ที่สัตวแพทยสภา

 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 สัตวแพทยสภาได้ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิและศาลตายาย 

หัวหน้าสำนักงาน น.สพ.จีระ สรนุวัตร เป็นพิธีกรในงาน

โดยมี ศ.คลินิก นายสัตวแพทย์ ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร และ ผศ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม เป็นประธานร่วมในพิธี

โดยพิธีพราหมณ์จากสำนักงานราชวังและทีมงาน

 

รับน้ำพระพุทธมนต์จากท่านประธาน

เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ รดน้ำ ขอพรจากผู้ใหญ่

 

 ถ่ายภาพรวม เป็นอันเสร็จพิธี