สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนา 2nd OIE Information Seminar for Practicing Veterinarians: Combating AMR

ดาวน์ไฟล์เอกสาร

1.OIE in Brief

2.OIE Rec_AMR

3.OIE AMU Annual Report

4.NAP_AMR_TH

5.Importation & Distribution Control 

6.AMU in animal_TH

7.Final Programme_2nd Vet Seminar_TH

8.Panel_DLD

9.Panel_TFMA

10.Panel_TSVA 

                                                                                                  ปรับปรุงข้อมูล 24-10-60 เวลา 11.03 น.