สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

สัตวแพทยสภาจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล


สัตวแพทยสภาจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดยท่านเลขาธิการ (ผศ.นายสัตวแพทย์ ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์) ร่วมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สัตวแพทยสภา ซึ่งดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้สีเหลือง และเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันปลูกในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.09 น. บริเวณ ณ สำนักงานสัตวแพทยสภา นนทบุรี  โดยในขณะนี้ เพื่อให้ออกดอกบานทั่วทั้งแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช