สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2562

ดาวน์โหลดประกาศ ศ.ป.สพ. ที่ 2/2562 เรื่อง สนามสอบและจำนวนที่นั่งสอบสำหรับการสอบประเมินฯ ครั้งที่ 2/2562.pdf