สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 13 เรื่อง  "ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว Ep.3"

คลิกลงทะเบียน

 จำนวนรับผู้เข้าร่วมงาน 

วันอังคารที่ 27 เป็น Basic class (รับ 40 คน)
และวันพุธที่ 28 เป็น Advance class (รับ 40 คน)

ดาวน์โหลดกำหนดการครั้งที่ 13.ทำหมันอย่างมั่นใจ_ep3.pdf

ดาวน์โหลดวิธีการสมัคร13.pdf

ดาวโหลดวิธีการชำระเงิน.pdf

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนงานสัมมนาครั้งที่13.docxดาวน์โหลดกำหนดการครั้งที่ 13.ทำหมันอย่างมั่นใจ_ep3.pdf

ดาวน์โหลดวิธีการสมัคร13.pdf

ดาวโหลดวิธีการชำระเงิน.pdf

ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนงานสัมมนาครั้งที่13.docx

คลิกลงทะเบียน 

จำนวนรับผู้เข้าร่วมงาน 

วันอังคารที่ 27 เป็น Basic class (รับ 40 คน)
และวันพุธที่ 28 เป็น Advance class (รับ 40 คน) 

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 13 เรื่อง  "ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว Ep.3"

เคยมั้ย..  ไม่กล้ารับเคสผ่าตัดทำหมันเพราะไม่มั่นใจ
เคยมั้ย..  ผ่าตัดทำหมันแบบลนลาน เพราะมีเคสอื่นนั่งรออยู่หน้าร้าน
เคยมั้ย..  ผ่าตัดเสร็จ กลับบ้านไปแล้ว แต่ไม่มั่นใจ กลัวผูกstumpไม่แน่น กลัวเอารังไข่ออกไม่หมด

ถ้าคุณหมอขาดความมั่นใจในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวขนาดนี้ ขอเชิญมาเข้าร่วมงานนี้
กลับมาอีกครั้ง กับงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 13 ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภา

เรื่อง "ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว Ep.3" 

งานจัดขึ้น 2 วัน ระหว่าง วันอังคารที่ 27 และ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

โดยวันอังคารที่ 27 เป็น Basic class (รับ 40 คน)
และวันพุธที่ 28 เป็น Advance class (รับ 40 คน)

 เวลา 09.00 - 17.00 น. (ช่วงเช้า บรรยาย 1 ชั่วโมงครึ่ง หลังจากนั้น แบ่งกลุ่มย่อย ฝึกทำหมันกับวิทยากร งานนี้มีสุนัขและแมวมาให้ฝึกปฏิบัติกันอย่างทั่วถึง )

 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานสัตวแพทยสภา

 ค่าลงทะเบียนวันละ 2,500 บาท โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตสะสม 7 หน่วยกิต (**สามารถเลือกลงทะเบียนวันใดก็ได้ หรือลงทั้ง 2 วันก็ได้ครับ) 
โดย ผู้เข้าร่วมจะได้รับเสื้อสครับ (Scrub suit) สำหรับปฏิบัติงานคนละ 1 ตัว

 เปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่เวลา 15.00น. เป็นต้นไป ที่ www.vetcouncil.or.th เลือก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

 

รายละเอียดงานสัมมนา

Basic class เหมาะกับ

1. สัตวแพทย์ที่เพิ่งจบการศึกษา หรือสัตวแพทย์ที่อยู่ในสายงานอื่นๆ แต่เริ่มมาสนใจงานสาขาสัตว์เล็ก และยังขาดประสบการณ์ในการผ่าตัดทำหมัน
2. สัตวแพทย์ที่ไม่ค่อยได้ทำการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวและสนใจจะลองฝึกปฏิบัติ

Advance class เหมาะกับ

1. สัตวแพทย์ประจำสถานพยาบาลสัตว์ที่ต้องการเรียนรู้เคล็ดลับการทำหมันอย่างถูกต้องปลอดภัยและใช้เวลาไม่นาน หรือสัตวแพทย์ที่ทำหมันมาโดยตลอดแต่ขาดความมั่นใจ
2. สัตวแพทย์ที่ทำหมันได้อย่างถูกต้อง แต่ต้องการแผลเล็กลง และใช้อุปกรณ์ Spay hook ช่วยในการผ่าตัด

 

หมายเหตุ

·เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ไม่คืนเงินทุกกรณี ยกเว้นการชำระเงินแล้วผู้สมัครเต็มจำนวน

·ผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเกินจำนวน สามารถเขียนแบบฟอร์มคำร้อง และจะได้รับเงินคืนภายใน 7 - 10 วัน

 

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ในวันเปิดทำการ)

     -โทร.02-017-0700-8 กด 201,203,204 และ 205

     - Line@ id : @vetcce 

     - Facebook fanpage : www.facebook.com/vetcce/

 

ชื่อ-สกุล (เรียงตามพยัญชนะ ก-ฮ)
ลำดับ
คำนำหน้า
ชื่อ-สกุล
วันที่เข้าร่วม
27 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62
1
สพ.ญ. กัญณิช ชนะวณิชย์ เข้าร่วม เข้าร่วม
2
น.สพ. กานต์  จันทร์เดช   เข้าร่วม
3
สพ.ญ. ขวัญรัก ปรีชาสัมมกุล   เข้าร่วม
4
สพ.ญ. จุฑารัตน์ ศรีสงคราม เข้าร่วม  
5
สพ.ญ. ชลธิรา ศรีธรรมา เข้าร่วม เข้าร่วม
6
สพ.ญ. ฐานิสา ประทุมสุวรรณ เข้าร่วม  
7
น.สพ. ณภัทร หิรัญสิรภัทร   เข้าร่วม
8
สพ.ญ. ณัฐพร ไทยน้อย   เข้าร่วม
9
น.สพ. ณัฐวุฒิ ต้นกันยา เข้าร่วม เข้าร่วม
10
น.สพ. เดชวุฒิชัย  ยอดคำดี เข้าร่วม เข้าร่วม
11
สพ.ญ. ถวัลย์รัตน์ วรรณสุรีย์  เข้าร่วม เข้าร่วม
12
น.สพ. ทักษ์  สุพลขันธ์ เข้าร่วม เข้าร่วม
13
สพ.ญ. ทัศนีย์ ถาวรตระการ   เข้าร่วม
14
สพ.ญ. ธิดาเทพ จิรไพศาลสกุล เข้าร่วม  
15
สพ.ญ. นริศรา ปัญญาเครือ เข้าร่วม เข้าร่วม
16
น.สพ. นิรันดร์ พิพัฒนไพศาล   เข้าร่วม
17
สพ.ญ. นิศานาถ มะโน   เข้าร่วม
18
น.สพ. ปรัชญ์ ณ เชียงใหม่ เข้าร่วม  
19
น.สพ. ปรัชญา จันทรสมบัติ เข้าร่วม เข้าร่วม
20
สพ.ญ. ปรียา นำพันธุ์วิวัฒน์ เข้าร่วม  
21
น.สพ. พงศ์ศิริ เนื้อไม้ เข้าร่วม  
22
สพ.ญ. พัชรียา เพชรพิรุณรัตน์   เข้าร่วม
23
สพ.ญ. มัทนี เอกพณิชกิจ เข้าร่วม  
24
สพ.ญ. รพีพรรณ เกษไชย   เข้าร่วม
25
สพ.ญ. รัชชุรส อินคำลือ เข้าร่วม  
26
น.สพ. ฤทธิพล เสาร์วิบูลย์ เข้าร่วม  
27
น.สพ. วันชนะ อยู่สำราญ   เข้าร่วม
28
สพ.ญ. ศจีพัตร นพพันธ์ เข้าร่วม เข้าร่วม
29
สพ.ญ. สิรภัทร เอี่ยมศรี   เข้าร่วม
30
น.สพ. สุขกฤษฏ์  สีห์รา เข้าร่วม เข้าร่วม
31
สพ.ญ. สุดารัตน์ พินหอม   เข้าร่วม
32
สพ.ญ. อลิสา เอี่ยมวรนิรันดร์ เข้าร่วม เข้าร่วม
33
สพ.ญ. เอลิน สิงหพันธ์   เข้าร่วม

 

อัพเดทข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562