สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ภาพสัตวแพทยสภาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง สัตวแพทย์จาก asean และ ASVB ร่องเรือ White orchid Dinner cruise แม่น้ำเจ้าพระยา Asia tique ถึงโรงพยาบาลศิริราช

 


 

ภาพกิจกรรมการประชุมและนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของ AVSBN ใน 27th ASWGL ร่วมกับผู้แทนของกรมปศุสัตว์

ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต ประธานคณะอนุกรรมการด้านการต่างประเทศ สัตวแพทยสภาฯ และประธานเครือข่ายสภาวิชาชีพสัตวแพทย์อาเซียน เข้าร่วมประชุม และนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานของ AVSBN ใน 27th ASWGL ร่วมกับผู้แทนของกรมปศุสัตว์ วันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

 ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี2562

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นสอง ประจำปี2562 

 

 

 

  

   

ภาพกิจกรรมเสวนาCE ฟ้าหม่นคนอาวุโส"

 ดูภาพเพิ่มเติมที่เพจ 

คณะผู้บริหารสัตวแพทยสภา เลี้ยงสวัสดีปีใหม่และขอบคุณที่ปรึกษากฎหมาย

            เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารสัตวแพทยสภา นำโดย ผศ. นายสัตวแพทย์ ดร.ธวัชชัย  ศักดิ์ภู่อร่าม (นายกสัตวแพทยสภา) และกรรมการสัตวแพทยสภาประกอบด้วย สัตวแพทย์หญิงกัลยา เก่งวิกย์กรรม, รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.นริศ  เต็งชัยศรี,รศ.นายสัตวแพทย์ ดร.พิษณุ ตุลยกุล,นายสัตวแพทย์จีระ  สรนุวัตร และสัตวแพทย์หญิงวิลาวัลย์  บัวหุ่ง เลี้ยงสวัสดีปีใหม่และขอบคุณ คุณเจษฎา  อนุจารี (ที่ปรึกษากฎหมาย) ที่ ร้านอาหาร โพลาโพล่า ตรงข้าม ม.เกษตรฯ