สำนักงานสัตวแพทยสภา  
   

ข้อแนะนำการลงทะเบียนเข้าร่วม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สัตวแพทยสภา

ข้อแนะนำการลงทะเบียนเข้าร่วม งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สัตวแพทยสภา  

วิธีการลงทะเบียน62.pdf

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสัตวแพทยสภา “เร่งสปีด ติดอาวุธสัตวแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า”

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมใหญ่62.pdf

 คลิกลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน62.pdf

วิธีการชำระเงิน.pdf


ดาวน์โหลดใบชำระเงินสำหรับวันที่ 6 : 06 payinVET - 25620806 ประชุมใหญ่.pdf

ดาวน์โหลดใบชำระเงินสำหรับวันที่ 7 : 07 payinVET - 25620807 ประชุมใหญ่.pdf

 ดาวน์โหลดใบชำระเงินสำหรับวันที่ 6 และ 7 : 06-07 payinVET - 25620867 ประชุมใหญ่.pdf

----------------------------------------------

ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  ของสัตวแพทยสภา  

“เร่งสปีด ติดอาวุธสัตวแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า”

        วันจันทร์ที่ 5 - วันพุธที่ สิงหาคม 2562
        ค่าลงทะเบียน : วันที่ ส.ค. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายวันที่ 6 - 7 ส.ค. วันละ 500.- บาท
        สถานที่: สำนักงานสัตวแพทยสภา อ.เมือง จ.นนทบุรี
        ผู้เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตสะสม

วันละ หน่วยกิต รวม 3 วัน ได้รับ 18 หน่วยกิตและกิจกรรมตอบคำถามจากบอร์ดความรู้ เรื่องรวม หน่วยกิต
ผู้เข้าร่วมงานทั้ง 3 วัน จะได้รับหน่วยกิตสะสมรวมสูงสุด 25 หน่วยกิต

 เปิดลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศ วันจันทร์ที่ กรกฎาคมนี้ เวลา 10.00น.
*หากสมาชิกท่านในต้องการให้ช่วยเหลือ เรื่องการลงทะเบียน ประสานงานคุณจินตนา 02-0170700-08 ต่อ 212 
หรือ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมใหญ่62.pdf

 คลิกลงทะเบียน

วิธีการลงทะเบียน62.pdf

วิธีการชำระเงิน.pdf

 


ดาวน์โหลดใบชำระเงินสำหรับวันที่ 6 : 06 payinVET - 25620806 ประชุมใหญ่.pdf

ดาวน์โหลดใบชำระเงินสำหรับวันที่ 7 : 07 payinVET - 25620807 ประชุมใหญ่.pdf

 ดาวน์โหลดใบชำระเงินสำหรับวันที่ 6 และ 7 : 06-07 payinVET - 25620867 ประชุมใหญ่.pdf

----------------------------------------------
*หากสมาชิกท่านใดต้องการให้ช่วยเหลือ เรื่องการลงทะเบียน ประสานงานคุณจินตนา 02-0170700-08 ต่อ 212
หรือ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 ตรวจสอบรายชื่อ  
 
หมายเหตุ: สมาชิกที่สมัครวันนี้รายชื่อจะขึ้นให้วันถัดไป เนื่องจากต้องรอตรวจสอบเอกสารใบชำระเงินค่ะ 
  

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล 
เข้าวันที่ 5
เข้าวันที่ 6
เข้าวันที่ 7
เลขที่ใบเสร็จ
1
กชพร พิมพ์สิน ฟรี 500 500 59766
2
กนกกาญจน์ นันตา ไม่เข้าร่วม 500 500 60222
3
กนกวรรณ แซ่โง้ว ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 59910
4
กมลชนก องอาจสิทธิกุล ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60302
5
กมลชาติ นันทพรพิพัฒน์ ไม่เข้าร่วม 500 500 59878
6
กมลพร ธนารุณ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
7
กมลพร  สิทธิราพร ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม รอเช็คเข้า19
8
กมลรัตน์ จรูญวิทย์ ฟรี 500 500 60213
9
กมลวรรณ จงจิตต์ ฟรี 500 500 60328
10
กรกมล หาญชัย ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 59835
11
กรุณา ภูมิวิทยา ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
12
กฤชสร จันฤาไชย ฟรี 500 500 59848
13
กฤตย์ องค์สวัสดิ์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
14
กวีวุฒิ วิรียะภิวัฒน์ ฟรี 500 500 59995
15
ก้องเกียรติ ใจยินดี ฟรี 500 500 59775
16
กัญยา อาษายุทธ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
17
กันตวิชญ์ จันทสุวรรณ ฟรี 500 500 60067
18
กาญจน์ เชื้อศิริ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
19
กาญจนา พัฒนเรืองกุล ฟรี ไม่เข้าร่วม 500 59764
20
กำชัย กิจศิลป ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
21
กำพล ตั้งสังขะรมย์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
22
กำไรทิพย์ โล่ห์คำ ฟรี 500 500 59850
23
กิตติภพ ฟองรัตนะกุล ไม่เข้าร่วม 500 500 59795
24
เกรียงกมล เตไชยา ไม่เข้าร่วม 500 500 59987
25
เกรียงไกร  โตธิรกุล ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60360
26
เกียรติ  แพวงศ์นุกูล ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
27
เกียรติศักดิ์  อุ่ยรุ่งโรจน์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
28
โกเมน จันทนลัญจกร ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
29
ขนิษฐา วิเศษสุข ฟรี 500 500 59813
30
คคนางค์ บูรณะอำนวย ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
31
คณกร พินิจศร ฟรี 500 500 59855
32
คริสโตเฟอร์ เจมส์ สต๊อต ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
33
จงศิลป์ กิตติสยาม ฟรี 500 500 60153
34
จักรชัย สมบูรณ์ศักดิ์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
35
จักรินทร์ เรียงเงิน ฟรี 500 500 59763
36
จักริศวร์   มั่นประสิทธิ์ ฟรี 500 500 60254
37
จันทิมา โลหชิต ฟรี 500 500 59815
38
จารุพงษ์ มุสิกะพงษ์ ฟรี 500 500 59882
39
จารุภา บุญญานันต์ ไม่เข้าร่วม 500 500 60019
40
จิตตภูธิ์ พ่วงปิ่นเพชร์ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60301
41
จิตระวี เหลืองไตรรัตน์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
42
จิราภรณ์ ศุภลักษณ์ลาวัณย์ ฟรี 500 500 59926
43
จิราภรณ์ รู้ชอบ ฟรี 500 500 59951
44
จีรวรรณ รบชนะชน ฟรี 500 ไม่เข้าร่วม 59833
45
จุฑามาส หลีกพาน ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60359
46
เจนจิรา ขอย้ายกลาง ฟรี 500 500 60206
47
เจริญ ไตรรัตนประพันธ์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
48
ฉัตรชัย ดวงตะวัน ฟรี 500 500 60197
49
ชนกนันท์ ขจรรัตนวณิชย์ ฟรี 500 500 60208
50
ชนะ คงขจรกิจสุข ฟรี 500 500 60097
51
ชนาพร เสงี่ยม ไม่เข้าร่วม 500 500 59999
52
ชนิตนันท์ ศรีหวาด ฟรี 500 ไม่เข้าร่วม 60049
53
ชไมพร  ผ่านสำแดง ฟรี 500 500 60362
54
ชยธร เครือบุตรดา ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
55
ชลธิดา บรรเทากุล ฟรี 500 500 59765
56
ชลธิรา ศรีธรรมา ฟรี 500 500 59939
57
ชัชวาลย์ สงวนแก้ว ไม่เข้าร่วม 500 500 59761
58
ชัชวิน อินทรสังขนาวิน ฟรี 500 500 59940
59
ชาญชัย วสันตยานันท์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
60
ชาญชัย ตั้งศักดาดิษฐ์ ฟรี 500 500 59831
61
ชาลินี  ศรีบุญเรือง ฟรี 500 500 59854
62
ชินกร ชโลกุล ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
63
ชุตินันท์ สุวรรณสิงห์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
64
ชุติมา มีสุขเจ้าสำราญ ฟรี 500 500 59828
65
ชุลีกร วรินทร์รักษ์ ฟรี 500 ไม่เข้าร่วม 59824
66
ชุลียา พรหมบุตร ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60165
67
ชูโชค ใยบัวเทศ ฟรี 500 500 59779
68
โชติกา ทิวาลัย ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 59836
69
ฐานวุฒิ ไม้สนธิ์ ฟรี 500 500 59800
70
ฐาปนัท พีธรากร ไม่เข้าร่วม 500 500 รอเช็คเข้า19
71
ณัฏฐ์สิณี สัทธาดำรงค์ ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 59788
72
ณัฏฐินี เจริญผล ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
73
ณัฐพร สาธุเม ฟรี 500 500 59830
74
ณัฐพล คำภิบาล ฟรี 500 500 59997
75
ณัฐภรณ์ ธนะวังน้อย ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
76
ณิชชา ธีรกรัชต์ ฟรี 500 500 59909
77
ดวงพร ปัญญางาม ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60298
78
ดารณี ทองประชุม ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 60349
79
ดารนัย วิบูลย์พงศ์ ฟรี 500 500 60040
80
ดิสภรณ์ อรรถาเวช ฟรี 500 500 59874
81
ดุสิต ถ่องแท้มุ่งเจริญ ฟรี 500 500 60292
82
เดชนคร ศรีอุดร ฟรี 500 500 59991
83
ต้นพงศ์ คำพลงาม ฟรี 500 500 60084
84
ตะวัน เอื้อความดี ฟรี 500 500 59847
85
ตันติมา สุวรรณวิโรจน์ ฟรี 500 500 59996
86
ถาวร สิงห์ชาดา ฟรี 500 500 59875
87
ทรัสท์ชาฎา ใจจิตต์ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 59924
88
ทศพล ธำรงสุวรรณกิจ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
89
ทิติพร  พรหมเสน ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60216
90
ธนพร อังชยกุล ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60299
91
ธนรัฐ นาคบวรวิจิตร ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60265
92
ธนวัฒน์ ขาวเอี่ยม ไม่เข้าร่วม 500 500 59851
93
ธนวัฒน์ สิทธิบริพัฒน์ ฟรี 500 ไม่เข้าร่วม 60015
94
ธนสวรรณ จึงสมานญาติ ฟรี 500 500 60066
95
ธวัลยมัย จินดาเจริญศิลป์ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60231
96
ธัชทัชช์ชล เหรียญประยูร ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60119
97
ธัญญาลักษณ์ พลไชย ฟรี 500 500 59838
98
ธัญลักษณ์ ศิลุจจัย ฟรี 500 500 59818
99
ธาริณี ทับทิม ฟรี 500 500 59768
100
ธีทัชฐ์ เกียรติลดารมย์ ฟรี 500 500 59754
101
ธีรพล  อยู่มั่งมี  ฟรี 500 500 60033
102
ธีระชาติ เสร็จกิจ ฟรี 500 500 59773
103
ธีระพงษ์ บุญเติม ฟรี 500 500 59873
104
นพวริทธิ์  สุธาศรีโรจน์ ฟรี 500 500 60202
105
นภสร พรเพิ่มพูน ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
106
นภัทร สวรรคทัต ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60273
107
นรภัทร โตวณะบุตร ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 59929
108
นรินทร์ นันต์จารุวงค์ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 59907
109
นรินทร เทียมเพชร ฟรี 500 500 59861
110
นวรัตน์ ทองมาก ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 59782
111
นัฏธิกา ยิ่งบุญ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60276
112
นัทธ์ฤดี สถิรพงษะสุทธิ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60263
113
นันธิพัศรย์ ชาวโพธิ์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
114
นัยนา อภิชาติพันธุ์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
115
นารีรัตน์ เรียงมณี ฟรี 500 500 59793
116
นำดี แซ่เฮง ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 59841
117
นิธิทัศน์ เจี๊ยบนา ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 60278
118
นิพนธ์  มโนสุดประสิทธิ์ ฟรี 500 500 60135
119
นิลศรี วนรัฐิกาล ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60217
120
นิศาชล แก้วน้ำใส ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 60342
121
นิศิษฐ จันทร์ทรง ไม่เข้าร่วม 500 500 รอเช็คเข้า19
122
นุศจีย์ สุภาไชยกิจ ฟรี 500 500 59864
123
นุศรา บุณยะวันตัง ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 60106
124
บงกช แก้วดวงดี ไม่เข้าร่วม 500 500 59815
125
บรรณสรรค์ วงศ์ภักดี ฟรี 500 500 59807
126
บัญชา  อริยะสุข ฟรี 500 500 59811
127
บุญขวัญ วงษ์อยู่น้อย ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60120
128
บุญชู ปีตะวรรณ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60219
129
บุบผา  สุพรรณโมก ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม รอเช็คเข้า19
130
บุษกร  หัศกรรจ์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
131
บุษราคัม ชุปวา ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
132
เบญจพล มงคลธรรม ฟรี 500 500 60111
133
เบญจวรรณ พูลนิล ฟรี ไม่เข้าร่วม 500 59771
134
ปกรณ์ ทองสิงห์ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60303
135
ปกรณ์ จุนตระกูล ฟรี 500 500 60215
136
ปฏิญญา รัตนภักดี ฟรี 500 500 59783
137
ปฏิพัทธ์ เรืองวิไลทรัพย์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
138
ปฏิภาณ ใจเป็ง ไม่เข้าร่วม 500 500 59859
139
ปฐมพงศ์  สวัสดิ์วัฒนากุล ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60286
140
ปฐมาภรณ์ จาระมีชัย ฟรี 500 500 60296
141
ปทาพฤทธิ์ ผลพฤกษา ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 60341
142
ปรมาภรณ์ สุนทราวิรัตน์ ฟรี 500 ไม่เข้าร่วม 59853
143
ปรมิน เลิศสถิตย์พงษ์ ไม่เข้าร่วม 500 500 60064
144
ประกานต์ ลิ้มชุณหนุกูล ฟรี ไม่เข้าร่วม 500 59975
145
ประกายกานฐ์ ทวีผลสมเกียรติ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
146
ประจักษ์ เตียวยวด ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
147
ประติภัทร  คล้ายดวง ฟรี 500 500 59902
148
ประธาน จันจินา ฟรี 500 500 59954
149
ประภาพรรณ นกสกุณา ไม่เข้าร่วม 500 500 59816
150
ประวิทย์ ชุมเกษียร ฟรี 500 500 59890
151
ประวิทย์ ฤทธิ์เอี่ยม ฟรี 500 500 59949
152
ปราการ เจียระคงมั่น ฟรี 500 500 59780
153
ปราณี รอดเทียน ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
154
ปรารถนา เทพสุวรรณ ฟรี 500 500 60048
155
ปริณดา ศิริโชคชัย ไม่เข้าร่วม 500 500 59984
156
ปวัสดา แสนล้อม ไม่เข้าร่วม 500 500 59812
157
ปองขวัญ มณีรัตน์ ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 60315
158
ปองพล หอมคง ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
159
ปัณณพร แก่นศักดิ์ศิริ ฟรี 500 ไม่เข้าร่วม 60177
160
ปางทิพย์ ทับกิจ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
161
ปิยธิดา แก้วมหากาฬ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
162
ปิยะนุช บุษดี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 59972
163
พงค์พัฒน์ เพ็ชรด้วง ฟรี 500 500 59862
164
พงศกร จ๋วงพานิช ฟรี 500 500 60198
165
พงศกร  คล้ายแก้ว ฟรี 500 500 59922
166
พงษ์ศักดิ์ เพชรเทศ ฟรี 500 500 59963
167
พนิดา    โวหาร ฟรี 500 500 59863
168
พรชัย ชัยฤทธิเลิศ ฟรี 500 500 59799
169
พรชัย ทุมรินทร์ ฟรี 500 500 60123
170
พรพิมล พึ่งพระรัตนตรัย ฟรี 500 500 60046
171
พรศักดิ์ ประสมทอง ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
172
พลภัทร สัทธาดำรงค์ ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 59788
173
พัชรินทร์  อัศวอุทัยสกุล ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60361
174
พัชรียา เพชรพิรุณรัตน์ ฟรี 500 500 59769
175
พัทธนันท์ ปาประกอบ ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 59858
176
พิชญะ พวงศิริ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60306
177
พิชญาภา อุ่มเจริญ ไม่เข้าร่วม 500 500 59952
178
พิชณ์ชิภา บุญคุ้ม ฟรี 500 500 59901
179
พิชัย บริสุทธิ์ดำรงกุล ฟรี 500 500 60031
180
พิชานันท์ วงศ์ชนะภัย ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 60325
181
พิดา วณิชย์กุล ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
182
พิทยา เถาสมบัติ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60164
183
พิมพ์สุดา บารมีชัยธนันต์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
184
พีรนุช พรหมลักขโณ ฟรี 500 500 59817
185
พีระพล สุขอ้วน ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
186
พุทธิดา โรยมณี ไม่เข้าร่วม 500 500 59776
187
ไพรวัน สีพั่ว ฟรี 500 500 59946
188
ไพสิฐ เนาวศิริ ฟรี 500 500 60039
189
ภคมน ฮวดบุญถึง ฟรี 500 500 59792
190
ภควุฒ ตั้งเจริญบำรุงสุข ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60257
191
ภสรสร สุคนธ์ธารา ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
192
ภักดี วัฒนไตรภพ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
193
ภัคธิมา  ชาติภรต ฟรี 500 500 59814
194
ภาชินี พลศักดิ์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
195
ภานุวัฒน์ สุภา ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
196
ภาสกร ปิยารัมย์ ฟรี 500 500 59860
197
ภาสกร รัตตโอภาส ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
198
ภาอุษา กุศลานันต์ ฟรี 500 ไม่เข้าร่วม 59797
199
ภิญโญ พิทยจำรัส ไม่เข้าร่วม 500 500 60195
200
ภูมิพิงค์  มณีประเสริฐ ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 59920 , 59921
201
ภูริทัต ยอดเพ็ชร ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 59785
202
มงคล เทพเกษตรกุล ฟรี 500 500 59989
203
มณีกาญจน์ จันทร์ดา ฟรี 500 500 59772
204
มธุวดี บุตรคำโชติ ฟรี 500 500 59880
205
มนชนก แมลงภู่ทอง ฟรี 500 500 60176
206
มัครพล  ติ่งปาลพงษ์ ฟรี 500 500 59826
207
มาโนช ยินดียม ฟรี 500 500 60194
208
มาริษา ชุ่มวิจิตร ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
209
เมธาวิน ไสวเกิดศิริ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60300
210
ยุทธชาติ แก้วลาย ฟรี 500 500 59877
211
เยาวลักษณ์ พุทธภิรมย์ ฟรี 500 500 60345
212
รติ วงศ์ตรีสิน ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 60317
213
รพีพัฒน์ โพบุคดี ฟรี 500 500 60196
214
รักชาติ  คงบุญ ฟรี 500 500 59839
215
รัฐศาสตร์ เปรมปิยะวัฒน์ ฟรี 500 500 59796
216
รัตน์ ฉายารัตนศิลป์ ฟรี 500 500 60218
217
ราชบัณฑิต บัณฑิตโกวิท ฟรี 500 500 59957
218
ราเชนทร์ ขาวเรือง ฟรี 500 500 59806
219
ฤทธิพล เสาร์วิบูลย์ ฟรี 500 500 59762
220
ลภัสรดา รัมมะเอ็จ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60340
221
ลักษณชัย ธนะวังน้อย ฟรี 500 500 59931
222
วณิชชา ไทรราหู ฟรี 500 500 59834
223
วตศม ศิริชุมชัย ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60353
224
วนิดา พรเอน ฟรี 500 500 59819
225
วรพงศ์ วงษ์สำราญ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
226
วรกานต์  ไมตรีรักษ์ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60285
227
วรณัน  สร้อยทอง ไม่เข้าร่วม 500 500 59867
228
วรรณพร มีศิลป์ ฟรี 500 500 59916
229
วรรณา ศิริมานะพงษ์ ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 59846
230
วรรณา จินะวัน ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60181
231
วรรธนา  อุดมมาก ฟรี 500 500 60159
232
วรรษกร ขอพลอยกลาง ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 59886
233
วรวรรณ มสาริญานนท์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
234
วรา วรงค์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
235
วรากร โกศลพัฒนดุรงค์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
236
วราภรณ์  รักษาพล ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
237
วริทศักดิ์ บุตราสอน ฟรี 500 500 59844
238
วรินทร์ธร ไทรงาม ไม่เข้าร่วม 500 500 59887
239
วริศรา ศรีรังสิต ไม่เข้าร่วม 500 500 60122
240
วริษา สุวรรณประเสริฐ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
241
วรุต เตชะวรงค์สกุล ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60230
242
วลัยพร ตนพิทักษ์ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 59925
243
วสุวัช กะตะศิลา ไม่เข้าร่วม 500 500 59953
244
วัชระ มูลมะณี ฟรี 500 500 59974
245
วัชระ เหมือนโพธิ์ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60307
246
วันวิสาข์ เอกจริยกร ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
247
วันเสน่ห์ โตอนันต์ ฟรี 500 500 59879
248
วาลินี บุญญานุสรณ์สิริ ฟรี 500 500 59935
249
วิชาญ ค้ามีผล ฟรี 500 500 59794
250
วิเชียร นวสกุลจินดา ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 60326
251
วิน สุรเชษฐพงษ์ ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 59770
252
วิภาดา ภวภูตานนท์ ฟรี 500 500 59883
253
วิภาวรรณ อินต๊ะยศ ฟรี 500 500 60232
254
วิลาส วิบูลย์ศิริกุล ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
255
วีรญา ปิ่นเงิน ฟรี 500 500 59939
256
วีรวุฒิ สมพีร์วงศ์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
257
แวววรา บุญยะปานะสาร ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 60350
258
ศรัญญา ธิติศุภกุล ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
259
ศรัณย์พงศ์ วงศ์มณี ไม่เข้าร่วม 500 500 60044
260
ศรัณยา สมพีร์วงศ์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
261
ศราวุธ สวัสดิ์เอื้อ ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 60311
262
ศรีสุวรรณ คุณประเสริฐ ฟรี 500 ไม่เข้าร่วม 60270
263
ศลิษวรรณ แสงเอี่ยม ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60333
264
ศศิ เจริญพจน์ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60269
265
ศศิมา บุญประดับ ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60323
266
ศักดิ์ชัย วงษาหมี ฟรี 500 500 59821
267
ศักดิ์ดา เตโช ฟรี 500 500 ยังไม่ได้ชำระเงิน
268
ศานติ หิรัญยะวะสิต ฟรี ไม่เข้าร่วม 500 60009
269
ศิขริน ตันวิสุทธิ์ ฟรี 500 500 60268
270
ศิริญญา โรจน์สุวณิชกร ไม่เข้าร่วม 500 500 59798
271
ศุภกฤต  แก้วขาว ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
272
ศุภกฤต  ศิริเจริญกิจ ฟรี 500 500 59960
273
ศุภชัย หาญเจนลักษณ์ ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 60293
274
ศุภชัย  ศรีธิวงค์ ฟรี 500 500 60062
275
ศุภนิดา อังคสิทธิ์ ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 60318
276
สมจิตร บุษดี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 59973
277
สมเดช เครือสุวรรณ์ ฟรี 500 500 59945
278
สมภพ คุ้มทอง ฟรี 500 500 60310
279
สโรช แก้วมณี ฟรี 500 500 59930
280
สักกายธาร์ม เต็มวุฒิโรจน์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
281
สัญชัย วีรกุลวัฒนา ฟรี 500 500 59927
282
สามารถ ปัจจุทธรณ์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
283
สิรวิชญ์ ศรีศิริ ไม่เข้าร่วม 500 500 59928
284
สิริวรรณ ศักดี ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60305
285
สุจิตตรา  พงศ์วิวัฒน์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
286
สุดารัตน์ กาศลังกา ฟรี 500 ไม่เข้าร่วม 60050
287
สุทธิพร ศรีกุลบุตร ฟรี 500 500 59856
288
สุทธิพร อ่อนตัน ฟรี 500 500 59942
289
สุธิดา ลีละตานนท์ ฟรี 500 500 59919
290
สุนทร อมรเลิศวิมาน ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
291
สุนิพัจ พร้อมมูล ไม่เข้าร่วม 500 500 59852
292
สุนิมิต ฟูทิพย์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
293
สุพจน์ แซ่จอง ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60201
294
สุพล เลื่องยศลือชากุล ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
295
สุภาพร ทวยทองสา ฟรี 500 500 59784
296
สุมิตา จิราธิติพร ฟรี 500 500 59786
297
สุเมธ  อัศววายุโยธิน ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 59777
298
สุรพล ศิริคูณ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
299
สุรภาส วณิชย์กุล ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
300
สุรีรัตน์ ไมตรีมิตร ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60125
301
สุรีรัตน์ บุตรพรหม ฟรี 500 500 60386
302
สุรีวัลย์ เพ่งรุ่งเรืองวงษ์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
303
สุวัชชา  ฝอยหิรัญ ไม่เข้าร่วม 500 500 59760
304
สุหงวน สิทธิพรรณโยธา ฟรี 500 500 59941
305
หทัยพร ไตรรัตนประพันธ์ ฟรี 500 500 59822
306
หัสดินทร์ บุญศรีโรจน์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
307
หิรัญ ดุสิตโสภณ ฟรี 500 500 60332
308
อดิลักข์ เล็บนาค ฟรี 500 500 60124
309
อติชาต ครองแถว ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60166
310
อธิศ หะยาจันทา ฟรี 500 500 60118
311
อนนท์ศักดิ์ คงสุข ฟรี 500 500 59881
312
อนุชา พรพัฒนเกียรติ ฟรี 500 ไม่เข้าร่วม 59832
313
อภิญญา สุจิรารัตน์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
314
อภิรมย์ พารักษา ฟรี 500 500 60344
315
อภิวัจน์ พิเศษไพศาล ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 500 59970
316
อภิสิทธิ์ ปราการกมานันท์ ฟรี 500 500 59820
317
อรณิชชา ศิริชุมชัย ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60352
318
อรรถพันธ์ วัชรรัตนพล ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
319
อรรถพันธ์ มีสุขเจ้าสำราญ ฟรี 500 500 59827
320
อรวรรณ เจริญเดชานุเคราะห์ ฟรี 500 500 59843
321
อัคคเดช เคนบุปผา ฟรี 500 ไม่เข้าร่วม 59801
322
อังสนา ฮ้อเจริญ ฟรี 500 500 60188
323
อัมพวัน อ้นมณี ฟรี 500 500 59938
324
อาณันย์ชัย สุทธินวน ไม่เข้าร่วม 500 500 59868
325
อาทิตย์ หิรัตนพันธุ์ ฟรี 500 500 59829
326
อารยา ตั้งสุนทรธรรม ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
327
อิทธิเดช วิเชียรรัตน์ ฟรี 500 500 60141
328
อิสระ สิริกนก ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
329
อุเทน บุญธรรม ฟรี 500 500 59933
330
อุฬาร แคนยุกต์ ฟรี 500 500 60193
331
เอกพล เตืองพลกรัง ไม่เข้าร่วม 500 ไม่เข้าร่วม 60308
332
เอกศิษฐ์ บารมีชัยธนันต์ ฟรี ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 0
333
เอลฮัม แวฮามะ ฟรี 500 500 59759
334
โอฬาร นิยมสุขนิรันดร์ ฟรี 500 500 60246
 
รายชื่อผู้สนับสนุนประสงค์จะเข้าร่วม

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล 
เข้าวันที่ 5
เข้าวันที่ 6
เข้าวันที่ 7
ผู้สนับสนุนจาก
1
นภดล จำเริญดี เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
2
จีรวัฒน์ เดชสนธิ เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
3
พลกฤษณ์ หนูศิริ เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
4
มาฆะเพ็ญ ทรงอาจ เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
5
วีระภัทร์ อินทะวงษ์ เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
6
ภาคภูมิ เกียรติจานนท์ เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
7
สลุต ป้อมสูง เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
8
นภดล สมตน เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
9
นิติพัฒน์ เมธากุลวิพัฒน์ เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
10
ราชันย์ ใจเพียร เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
11
ธนวัฒน์ โสพิศพรมงคล เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด
12
นิรยุทธ วัตราดุลย์ เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม บริษัท เวท อะกริเทค จำกัด

 

 รายชื่อกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานของสัตวแพทยสภา

ลำดับ
ชื่อ
นามสกุล 
เข้าวันที่ 5
เข้าวันที่ 6
เข้าวันที่ 7
กรรมการ
1
รัตนาภรณ์ พรหมาสา เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
2
รุ่งนภา รัตนราชชาติกุล เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
3
อติชาต พรหมาสา เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
4
วราพันธ์ โตนิติ เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
5
ชุมพล นาครินทร์ เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
6
พรศักดิ์ ประสมทอง เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
7
คณิน รุจิเสรีกุล เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
8
มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์ เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
9
ชัยณรงค์ โลหชิต เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
10
ปริวรรต พูลเพิ่ม ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
11
ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
12
วิมลพร ธิติศักดิ์ เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
13
สาโรช งามขำ เข้าร่วม เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม กรรมการ
14
สุเจตน์ ชื่นชม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
15
สิทธิพร อนันต์จินดา เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
16
นริศ เต็งชัยศรี เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
17
ณรงค์ จึงสมานญาต เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม กรรมการ
18
ชลธิศ  ศรีสุดาวรรณ ไม่เข้าร่วม เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม กรรมการ
19
สุมลยา  กาญจนะพังคะ ไม่เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
20
จิรศักดิ์  ตั้งตรงไพโรจน์ เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
21
สุพล  เลื่องยศลือชากุล เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
22
รพีพรรณ  เอื้อเวชนิชกุล ไม่เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
23
วรกิจ  เชิดชูธรรม ไม่เข้าร่วม เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม กรรมการ
24
วรรณดา  สุจริต เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
25
พรรณจิตต์ นิลกำแหง เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
26
เนาวรัตน์  สุธัมนาถพงษ์ เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
27
ปนันท์  ธนเจริญวัชร เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ
28
วิลาวัลย์  บัวหุ่ง เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กรรมการ

 

ข้อมูลเมื่อวันที่ 120762 เวลา 14.43 น.

 

FAO Livestock Technical Network Newsletter - Focus on: animal feed

FAO Livestock Technical Network Newsletter - Focus on: animal feed

  

Livestock Technical Network

Focus on:
animal feed
Newsletter 25 June 2019

 

to inform, to inspire
news, information and ideas from the Network members

animal feed and feed ingredients can be pathways for an array of biological and chemical contaminants resulting in a threat to animal health and welfare, as well as to public health through their transfer to food of animal origin; and ultimately in food losses or trade disruptions. Recently the virus of African Swine Fever has also been object of attention. See for instance the CDC study “Infectious Dose of African Swine Fever Virus When Consumed Naturally in Liquid or Feed

the Editor

Feed Additives Asia 2019, 26th – 28th June 2019, Bangkok, Thailand.
Here for more

How a new diet for gassy cows is helping the environment.

Watch here

[shared by Beate Scherf]

Study examines potential role of feed in ASF spread.Read here

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
See online version

CONTACT 
contact us at: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


SHARE AND SUBSCRIBE 
If you received this from a colleague and wish to subscribe, please click here to enter your details

If you don't want to receive this newsletter, you can unsubscribe here.
© FAO 2019
 
 


To unsubscribe from the FAO-AnimalFeeding-L list, click the following link:
https://listserv.fao.org/scripts/wa-fao.exe?TICKET=NzM3MjY2IHZldGNvdW5jaWxARExELkdPLlRIIEZBTy1BTklNQUxGRUVESU5HLUwgIFOMgX75YIi2&c=SIGNOFF

 

 

 

China becomes the world's top shrimp buyer but its output remains a mystery

China becomes the world's top shrimp buyer but its output remains a mystery

Saturday, June 29, 2019
TOP STORY
China becomes the world's top shrimp buyer but its output remains a mystery
Whether China produces closer to 400,000 tonnes or a million tonnes of shrimp annually is no longer in question: In less than a decade, a top shrimp exporter has turned into the world' leading importer.
eFeedLink Exclusive
China Choline Chloride: Producers cut prices to boost demand
China Inositol: Weak trend prevails
China Threonine: Prices slide towards historic lows
China Soymeal: Prices rebound amid soaring soy costs
China Methionine: Market shows signs of weakening
China Lysine: Market stays stable with output decreased
Livestock   Feed
French animal feed provider in controversy involving cows with implanted 'portholes'
Evonik, Perdue AgriBusiness join forces to market GutCare probiotic in US
Cargill, InnovaFeed partner to bring sustainable feed to animal producers
Arla's new artificial intelligence tool predicts cows' milk output
 
Royal Agrifirm, Land O'Lakes to establish animal feed joint venture in China
Skretting, Protix enter deal to provide salmon feed supplemented with insect meal
Philippines livestock sector welcomes move to import 300,000 tonnes of corn at zero tariffs
US researchers question supplementing cattle feed with seaweed as way to fight climate change
Technical Forum
Short- and long-term effects of weaning age on pig innate immune status
Reducing antibiotic resistance; what to expect from feed additives?
Dietary sodium butyrate improves intestinal development and function by modulating the microbial community in broilers
Impact and management of heat stress in swine: an underestimated issue
Industry Happenings
Tyson Foods poised for continual, sustainable growth, officials tell investors
Aviagen: Ross Africa, Pas Reform team up for hatchery management school
Diamond V appoints new head of Farm Certifications Unit
Cobb North American technical service team welcomes two technical advisors
 
 
 
 
 
Subscription
Subscription offers >>
 
You have received this email from eFeedLink as you have subscribed to one of our services.
If you do not want to continue receiving the email,
please click the unsubscribe button below or email to  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  and we will remove you from our mailing list.
 
Subscribe | Unsubscribe eNewsletter | Forward
 
About Us | Contact Us | Advertise with Us | Partner with Us
Copyright ©2001 - 2019 eFeedLink. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Statement

 

 

 

WSAVA Clinical Resources and News Update - July 8th, 2019

WSAVA Clinical Resources and News Update - July 8th, 2019 

Click here to open this email in your browser and select other languages

   WSAVA Bulletin
July 8th, 2019            
 
Please read this Bulletin in the language of your choice using Google Translate.  We hope you like it and we’re keen to hear your experience of this new format. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . For other languages, please open the Bulletin here and click on 'Translate' at the top right to find your language.
 
In 2011 we signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the World Organisation for Animal Health (OIE) at its Paris headquarters.  It was based on the work of the WSAVA One Health Committee (OHC), particularly in the area of canine rabies control.  Two years later the OHC and OIE hosted a joint meeting on rabies at which the target for the global elimination of the disease by 2030 was first set.  We continue to work with OIE on canine rabies elimination, antimicrobial resistance and animal welfare.
 
   WSAVA Clinical Updates

WSAVA Clinical Tip


Need an antibiotic to treat an exotic patient?  Watch ‘Antibiotic selection in exotics:  When Enrofloxacin doesn’t win,’ a lecture from Shangzhe Xie of Wildlife Reserves, Singapore, at #WSAVA 2018
 
Watch Shangzhe Xie's lecture here
 

Secretos de los Exoticos


Todo lo que debe saber un clinico para attender hurones conejos y roederes reptiles aves domesticas aves pequeňas aves. - Andrés Montesinos, CV Los Sauces - España  
 
 
Read the full article
 
Check out these updates on epidemiology from our Global Educational Partners:
Adding Exotic Companion Mammal Care to Your Practice
Find out more
 
Evaluation of point‐of‐care analysers for blood gas and clinical chemistry in Hermann’s tortoises (Testudo hermanniN. Di GirolamoE. FerlizzaP. SelleriG. NardiniG. Isani
Find out more
Choices, Choices: Comparing Elective Spay/neuter Techniques in Exotic Companion Mammals
Find out more
Metabolic Bone Disease
Find out more
 
 
   What's new at the WSAVA?
Member Representatives to preview the PWG’s Global Wellness Findings during Members’ Forum at #WSAVA2019
Expert Panel to discuss findings and recommend solutions on 17 July
Find out more
 
Join the global fight against rabies by supporting World Rabies Day on September 28 2019
A free registration to #WSAVA 2020 is up for grabs!
Find out more
 
Global Pain Council Members Author Article on the Assessment of Chronic Pain in Cats
WSAVA members have free access during July 2019  
Find out more
 
 
   WSAVA World Congress
The countdown is underway for this year’s gathering of the WSAVA’s global community in Toronto for #WSAVA19!  If you’re coming, the WSAVA/CVMA App will give you instant access to all the information you need to optimize your congress experience.
 
Search for WSAVA 2019 in the stores, or download it directly via the Apple store or Google Play.
 
Don’t forget to claim your CE Credits
WSAVA/CVMA 2019 is approved by the Registry of Approved Continuing Education (RACE) for CE activity and you can earn up to 31 CE credits by attending.  
Find out more about CE credits
 
  Advertorial Feature from our Diamond Partner, Mars

Being friendly to cats... is it worth the effort?


Is it worth the effort for a practice to become certified as ‘cat friendly’? Pere Mercader, veterinarian and business expert, looked at the data from 24 certified cat friendly practices (CFP) in Spain and compared the results with non-certified clinics which had similar parameters (location, size, etc). The answer is a clear yes, as cat owners will visit a CFP on average 30% more often than an uncertified clinic, generating a significant increase in business. For instance, 40% more owners will buy food at a ‘cat friendly’ practice when compared to other clinics.
 

More information is available on the Veterinary Focus website - in English, Spanish, German, Italian and French – click on the button below!
 

You’ll just need to register to access this content – it’s quick and it’s free!
Click here to read the full article
 
 
   WSAVA Around the World
Watch the video to find out what our WSAVA members and volunteers around the world have been up to:
 
 
 
 Meet a Member
Meet the Team
Dr Beatriz (Bea) Monteiro is a Brazilian, living in Canada. She is a member of the WSAVA Global Pain Council.
Find out more
 
Overview of events worldwide
 Future Events
WSAVA Shelter Medicine Workshop
The WSAVA AWWC is organizing a 2-day workshop, focussing on veterinary anethesia & analgesia and veterinary forensics in collaboration with the Ontario Shelter Medicine Association and the Toronto Humane Society

AVMA Convention 2019
The annual convention of the American Veterinary Association (AVMA) will be held from the 2nd-6th of August 2019
 
 
Find out more about these events and many more by clicking on the calendar, or the map on the left
WSAVA Diamond Sponsors
 
    
 
Make sure you don’t miss a WSAVA update or opportunity by following us on social media!
Facebook
Twitter
Instagram
Website
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Copyright © 2019 World Small Animal Veterinary Association, All rights reserved.
Bulletin for WSAVA Members

Our mailing address is:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.